måndag, februari 12, 2024
Hem Blogg
Vänsterpartiet Värnamo
Ny styrelse 2022. Ledamot.Johnny Lavonen. Lennart Karlsson. Sekreterare David Kolström. Kassör Bjarne olsen och Ordförande Emina Dautovic.
Omsorgshaveri: Nu väljer ON att göra business av sköra människor som behöver personlig assistans. Detta är enbart ett politiskt/ideologiskt beslut. Det bästa svaret jag fick under nämndsammanträdet till varför man inte ville förbättra kvalité på vår egna verksamhet och varför man ville sälja personlig assistans var: "så är det ibland!". Det finns ingen som helst praktiskt anledning till varför man väljer...
Vänsterpartiet Värnamo - Förslag till översiktsplan
Vänsterpartiet Värnamo har under medlemsmötet (öppet också till sympatisörer) analyserat Värnamo kommuns förslag till Översiktsplan. Planen har som avsikt att lägga grunden till hur staden ska utvecklas och byggas ut fram till 2035. I praktiken innebär detta att dokument kommer att styra vilka detaljplaner som ska skapas och hur dessa detaljplaner ska se ut. Efter analys och debatt med våra...
João Figueiredo - behåll nattis i Värnamo
Vi har på senare dagar kunnat läsa i olika medier hur Maria Johansson (C) vill med barnkonventionen som ursäkt lägga ner nattis. Detta är något som väcker starka känslor och reser så många frågor. Maria Johansson är inte vem som helst. Maria Johansson är ordförande hos Värnamo kommuns Barn och Utbildningsnämnd. I förenklade drag, det är hon som bestämmer i...
Vänsterpartiet Värnamo - Debatt om rasism
https://www.youtube.com/watch?v=nyhqcoLjvKI För två år sedan frågade Paula Dahlberg i kommunfullmäktige kommunstyrelsens ordförande i en interpellation vilka uppföljningsbara handlingsplaner mot rasism finns inom kommunen. Svaret var att det ingår i likabehandlingsplanen, att rasism inte behöver hanteras specifikt och att det finns en enkät som görs ungefär var tredje år där Värnamos medborgare får chansen att svara på om de känner sig...
I veckan har vi igen kunnat konstatera att de styrande i vår kommun har svårt med tanken på att folk inte håller med dem. Tidigare i år har Hans-Göran gjort frätande kommentarer i media mot Värnamo Naturskyddsförening för att de vågade göra en rättslig prövning av kommunens planer på att bygga på åkermark. Lite dålig stämning har det också...
Planering av framtidens bostäder och infrastrukturer
Vi vill ha en bostadspolitik som: Är till för alla! Sluta bygga med så hög standard att hyrorna av nyproducerade lägenheter är bland de högsta i länet! Lägre standard måste inte innebära dålig kvalité. Kommunen kan låta privata hyresvärdar och byggherrar bygga med lyxstandard. Finnvedsbostäder är ett kommunal bostadsbolag, skattefinansierade, och ska därmed inte konkurrera med privata bolag utan...
João Figueiredo - Omsorgsnämnd ledamot
Igår, den sjuttonde juni hade vi sista sammanträdet i Omsorgsnämnden innan semestern. På agenda fanns främst uppföljning av budgetar av de olika delarna i förvaltningen, och vilka planer de olika ansvariga tjänstemännen hade för att hamna i mål vid bokslutet. Återigen fick vi alla beskåda hur människoliv och deras välmående reduceras till siffror och grafer. Men några presenterade åtgärder var...
Vänsterpartiet Värnamo höll den 1a maj årsmöte i föreningen. Vi kunde glädjande konstatera att vi vuxit under året och nu är en starkare förening än på länge! Såhär i dessa coronatider är det svårt att inte prata om hur livet efter pandemin ska se ut. Många är ni nog som redan börjat fundera på, längta till och planera utlandsresor...
Idag är det 8e mars. Den internationella kvinnodagen. Dagen då kvinnor världen över samlas för att diskutera, utbilda och mobilisera sig i arbetet för kvinnors rättvisa. Här i Sverige har vi det på många sätt bra, men vi har ändå lång väg att gå. Jag skulle dock vilja hävda att två av de feministiskt viktiga frågorna idag är miljö...
- Förändra världen idag! -