Antirasistiskt arbete i kommunens verksamheter?

0
359
Vänsterpartiet Värnamo
Vänsterpartiet Värnamo

Nyligen gjorde Diskrimineringsombudsmannen (DO) en undersökning i ett urval svenska kommuner angående deras arbete mot rasism, diskriminering på rasistiska grunder och segregation. DO kom fram till att de allra flesta svenska kommuner inte verkar ha någon direkt plan alls för hur kommunen skall arbeta antirasistiskt i sin verksamhet. Detta gällde tex att kommunerna saknade insikt i om det skedde diskriminering inom den egna verksamheten i möte med kommunens invånare. De flesta utgick helt enkelt ifrån att något sådant inte hände, eller att om det ändå skedde så fanns det inte mycket kommunen kunde göra åt problemet. DO uppfattade att kommunerna saknade kunskap om hur rasism kan se ut, vad som kan vara rasistisk diskriminering eller verktyg för att våga starta igång ett antirasistiskt arbete inom kommunen. Detta gällde kanske i synnerhet det antirasistiska arbetet inom kommunfullmäktige och de olika nämnderna. DO förhöll sig starkt kritiskt till att det antirasistiska arbetet är så eftersatt i svenska kommuner, speciellt nu när vi har blivit en allt mer blandad population.

Med bakgrund av detta undrar jag hur det antirasistiska arbetet inom Värnamo kommun ser ut? Finns det någon handlingsplan? Har kommunfullmäktige eller iallafall kommunstyrelsen fått utbildning kring antirasism och integration? Kort och gott: Hur jobbar vi inom kommunen för att motverka segregation, rasism och diskriminering av invånare som inte automatiskt ses som ”typiska svenskar”?

 

Paula Dahlberg, Vänsterpartiet. 9 mar. 2019