Inför avgiftsfri kollektivtrafik i Värnamo kommun för pensionärer och ledsagare

0
432
Vänsterpartiet Värnamo kollektivtrafik
Vänsterpartiet Värnamo kollektivtrafik

Allt fler kommunen inför avgiftsfri kollektivtrafik för sina seniorer. Bland annat har Malmö fri kollektivtrafik för alla över 70 och ca hälften av kommunerna i Skåne har infört eller planerar att införa avgiftsfri kollektivtrafik för sina seniorer. Från och med 1a maj åker även seniorer i Trelleborg gratis med kommunens kollektivtrafik. Införandet av avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer har haft brett genomslag, i flera kommuner (bland annat Trelleborg) har införandet drivits av Moderaterna med stöd från bland annat Kristdemokraterna, i andra kommuner till exempel Trollhättan har det varit Socialdemokraterna ihop med bland annat Miljöpartiet som drivit frågan. I Härnösands kommun gick Socialdemokraterna steget längre och införde avgiftsfri kollektivtrafik för alla med ekonomiskt stöd från staten då det kunde definieras som ett integrationsprojekt. Detta visar att det är helt görbart att erbjuda åtminstone våra pensionärer fria resor med kollektivtrafiken i Värnamo kommun.

27 Februari skrev Transportstyrelsen och Trafikverket i ett pressmeddelande att koldioxidutsläppen på Svenska vägar ökat senaste året efter flera år av minskning. Orsakerna bakom var dels lastbilarna på våra vägar, men också att privatpersoner väljer bort biobränsle i sina bilar. För att försöka nå målen om minskade utsläpp tryckte transportstyrelsen på vikten av att fler åker kollektivt. I Värnamo har vi ju nyligen gjort en stor investering på miljösmarta bussar. Detta är en otroligt bra satsning i en kommun som allt för länge låtit miljöfrågorna släpa efter. Det hjälper dock inte att ha bra bussar om dessa inte nyttjas. Att erbjuda fri kollektivtrafik till seniorer fyller därför flera funktioner: Fler som använder våra fina bussar vilket kan locka ytterligare personer att välja bort bilen och använda bussen. Minskade utsläpp i kommunen om fler åker buss. Frigör parkeringsutrymmen i staden om färre tar bilen kortare sträckor i stan. Ökad social interaktion för äldre vilket främjar folkhälsan och kan minska kostnader för vård istället.

För att detta skall kunna utnyttjas av en så stor procent som möjligt av våra äldre bör även eventuell ledsagare kunna följa med gratis. Detta kan vara tex en anhörig eller personal på boende. Alla äldre kan inte åka ensamma på bussen men är heller inte i sådant skick att de har rätt till färdtjänst. Isolering är ett stort hälsoproblem för äldre och kostar sjukvården stora summor när äldre tex söker sig till vårdcentralen bara för en chans att komma ut och träffa människor. Genom att tillåta en ledsagare att åka med gratis ihop med den äldre maximerar vi gruppen som kan nyttja kollektivtrafiken och når då även de med absolut störst behov av att komma ut i samhället och som samtidigt har sämst förutsättningar att göra detta om förslaget inte går igenom. På detta sätt kan också enklare utflykter med buss planeras in i omsorgsplaneringen på våra boenden och därmed öka de äldres interaktion med samhället, något vi alla tjänar på.

Vi yrkar därför att:

  • Fri kollektivtrafik införs för seniorer, förslagsvis från 65 års ålder.
  • Fri kollektivtrafik införs för ledsagare till seniorer.

Paula Dahlberg, Vänsterpartiet. 9 mar. 2019