Jag blev tystad!

0
282
Vänsterpartiet Värnamo
Vänsterpartiet Värnamo

Moderaten Glenn Lund, Omsorgsnämndens ordförande, vill inte debattera personalfrågor i kommunfullmäktige. Vid senaste sammanträdet öppnade jag en interpellationsdebatt i vilken jag tänkte framföra synpunkter på bemanningen. Jag befarar att kommunen har för få anställda i omsorgsarbetet.

Sådant ska vi inte diskutera i fullmäktige, menade Glenn Lund. Det ska vi göra i nämnden.
Vad tycker ni? undrade han och vände sig till övriga fullmäktigeledamöter. Ska vi ha den här debatten?

Han fick inget svar och drog därför slutsatsen att debatten nog skulle hållas. Jag tycker att det är märkligt att kommunfullmäktiges ordförande, Camilla Rinaldo Miller, KD, lät honom ställa en sådan fråga utan invändningar. Och av allt att döma påverkades Camilla av Glenns agerande. Jag fick inte säga så mycket innan hon avbröt mig och påstod att det jag sa inte hörde till sakfrågan Jag tycker att det är en märklig attityd man visar upp från borgerlig sida.
Jag har träffat folk som menar att kommunen har för få anställda i omsorgen. Det var det jag ville diskutera. Mot den bakgrunden försökte jag redogöra för Arbetsmiljöverkets senaste rapport om situationen inom äldreomsorgen i landet. Problemen är stora på de flesta ställen med bland annat arbetsskador. Arbetsmiljöproblemen bedöms som omfattade. Den allmänna ohälsan är påtaglig.

Men jag kom inte mycket längre. Camilla Rinaldo Miller tystade mig. Jag hade tänkt berätta om den kvinna som jobbat i omsorgen i Värnamo kommun i 20 år och som blivit sjuk av arbetet. Hon är en av dem, som Arbetsmiljöverket berättar om, som har drabbats av dålig arbetsmiljö.

”Under alla år som jag har jobbat i Värnamo kommun har vi anställda i omsorgen fått fler och fler uppgifter. Det är mycket registrering och rapportering och andra uppgifter som inte har med själva omvårdnadsarbetet att göra”, har hon sagt till mig. ”Och all ny teknik som vi ska använda oss av utan att få någon utbildning.

”Men vi har precis lika många brukare att ta hand om” har hon sagt till mig. ”Det blir mindre tid över för dem”.

Hon hävdar att alla anställda som jobbar direkt med brukarna känner sig pressade.
Så kan vi ju inte ha det. Vi måste ha en bra arbetssituation inom omsorgen. Annars mår alla illa, både de gamla som ska bli väl omhändertagna och de som ska utföra omsorgsjobbet.
Om det ligger till på det här sättet så måste vi ha fler anställda i omsorgen. Men det fick jag inte säga i Värnamo kommunfullmäktige.

Svante Olson, Vänsterpartiet, Värnamo