Alliansen styr inte kommunen på ett demokratiskt sätt!

0
349
Vänsterpartiet Värnamo
Vänsterpartiet Värnamo

Den 5e mars 2019 kunde vi läsa på Värnamo Nyheter en artikel om urbaniseringen av en grönyta på Karlsdal. I artikeln berättar VN om hur alliansens politiker trots starkt motstånd mot urbaniseringsplanerna i området tänker gå vidare med planerna att bygga på områdets enda grönområde. Detta innebär alltså att politikerna vill ignorera skattebetalare som bidrar till kommunens kassa, och områdets alla invånare och väljare för att sjösätta sina egna planer för bebyggelse.

Ursäkten som anges i artikeln (och av flera politiker som styr kommunen eller tillhör de partierna som styr kommunen) är att staden växer snabbt och vi behöver allt flera bostäder och därför måste fler områden i staden tas i bruk för byggnation. Handen på hjärtat: vi i Vänsterpartiet förstår mycket väl att staden växer väldigt snabbt, en tendens som troligtvis inte lär förändras någon gång snart, men att ignorera våra egna medborgare är minst sagt nonchalant och odemokratiskt. Sverigedemokraterna har sagt till VN vid tidigare intervju att Värnamo ändå har så många gröna ytor om man ser staden från Google kartor att de därför bestämde sig för att kovända i frågan och ställa sig på samma sida som kommunledningen.

Denna nonchalant attityd gentemot våra invånare, väljare och skattebetalare måste sluta! Staden måste växa så som läget är nu men på sikt kan vi inte ha som självändamål att fortsätta göra Värnamo stad allt större. Tillväxten kan heller inte ske till vilken pris som helst! Vi har under senare decennier sett hur staden har urbaniserats på ett sätt som upplevs som lite hur som helst, där grönyta efter grönyta har cementerats över för tillväxtens skull. Nu finns det även långtgående planer på att göra exakt samma sak på Prostsjöområdet. Detta riskerar att få förödande konsekvenser för sjöns strandområde, i synnerhet som regeringen lovat att de ska se över strandskyddslagen i enlighet med Januariavtalet. Om strandskyddet försvinner vid Prostsjön så kan vi med dagens facit i hand räkna med att kommunen kommer att inte bara avverka skogen runt om och bygga, utan även tillåta tomter och byggnation ända in på sjökanten, vilket gör att även allmänhetens tillgång till sjön och dess fina omgivning kraftigt begränsas.

Urbanisering av en stad är ingen barnlek som man kan planera genom att titta på Google Kartor och bedöma utifrån det. Det är inte heller något dataspel lik SIMS där man kan ta fram bulldozers och rasa ner hur och när man vill. Man måste ha respekt för naturen, allemansrätten och inte minst befolkningen! Vilken stad vill vi skapa? En allt mer cement beklädd stad eller vill vi faktiskt erbjuda våra invånare en trivsam stad som kan ge en bra livskvalité med varierade miljöer?

Vi i Vänsterpartiet har givetvis lösningar till problemet: det finns andra stadsdelar i och runt om staden som man kan och bör satsa på. Som exempelvis Ljusevekaområdet eller Helmershus. Men även då måste man inte alls urbanisera mer i Värnamo som första val, utan vi kan mycket väl satsa på kransorterna såsom Rydaholm, Horda, Bor, Forsheda och Bredaryd. Det är välkänt att det finns många i dessa orter som har kämpat hårt för att försöka hålla dessa orter vid liv när företag och samhällstjänster lämnade dem. I Bredaryd firar man just nu att man för första gången på många år ska bygga lägenheter, och på många andra kransorter finns det inte en enda lägenhet eller bostadsrätt byggd de sista 10 åren eller planerat inför framtiden. Varför inte bygga på våra kransorter istället för bara i Värnamo stad?

Framförallt vill vi i Vänsterpartiet lyfta debatten. Vi är som sagt medvetna om att vi behöver bygga, men vi vill inte att den urbaniseringen ska göras på vilket sätt som helst, utan hänsyn till naturen eller folket. Vi lever faktiskt i en demokrati, och därmed borde vi inte göra saker och ting bara för att vi kan. Vi behöver lyssna på människorna som bor i kommunen och komma fram med hållbara lösningar som inte inskränker stadens livskvalitén, miljön och framförallt, som inte inskränker stadens invånare.