Gör kollektivtrafiken avgiftsfri

0
404
Vänsterpartiet Värnamo kollektivtrafik
Vänsterpartiet Värnamo kollektivtrafik

Det är bra att komunnen försöker förbättra busstrafiken i Värnamo (VN 14/3). Kollektivtrafiken är missgynnad. Alldeles för få använder sig av den. Man tar bilen istället.För att åstadkomma en förändring krävs dock mer än bara ändra lite grann på sträckningarna.

I Vänsterpartiet vill vi ha en avgiftsfri kollektivtrafik. Då skulle folk börja åka buss.Det är bedrövligt att se alla passagerarfria bussar som kör omkring stan. Börja med att låta alla pensionärer och skolungdomar åka avgiftsfri.

Svante Olson, Vänsterpartiet, Värnamo