Kommer kommunen att få tillräckligtmed kompetenta sommarvikarierför omsorgspersonal i år?

0
386
Vänsterpartiet Värnamo
Vänsterpartiet Värnamo

Interpellation till servicenämndens ordförande Haris Sibonijic, C

Mycket av chefers arbetstid går till rekrytering. Särskilt kännbart har varit rekrytering av sommarvikarier för omsorgspersonal. Bemanningsenheten har inte ensam klarat arbetet utan det har krävts stora insatser även från omsorgsförvaltningen.

Personer som tidigare sökt arbete i förvaltningen med kvalifikationer som inte varit så höga har behövt anlitas under sommaren. Detta har ibland inneburit att de inte haft tillräcklig kompetens för att ta emot en hälso- och sjukvårdsdelegation, vilket då belastat sjuksköterskorna.

Hur blir det i sommar? Kan bemanningsenheten lösa rekryteringsuppgiften?

Svante Olson, Vänsterpartiet