Har Värnamo en hållbar bebyggelse?

0
422
Vänsterpartiet Värnamo - Värnamo och omgivning
Vänsterpartiet Värnamo - Värnamo och omgivning

Kommunstyrelsen skryter mycket om att invånarantalet växer tack vare deras satsningar. Detta stämmer inte helt.

Faktum är att Värnamo kommun växer under rikssnittet, och målet att bli 40 000 invånare uppnås inom 16 år om vi fortsätter med samma trend som vi hittills haft helt utan större insatser från kommunens håll. Med andra ord, Kommunstyrelsen har i princip satt ett mål som vi förväntas uppnå ändå. Detta beror bland annat på en trend som man kan se över hela världen där allt fler människor flyttar in till städerna.

Gottlieb Granberg (M) hävdar i en artikel i VN att vi numera måste bygga bostäder vid bland annat Prostsjön och Karlsdal för att möjliggöra fortsatt befolkningsökning och därmed behålla service i stan. Detta argument har Gottlieb framfört ihop med alliansen vid flera tillfällen. Han menar att en ständig tillväxt av Värnamo tätort och kommun inte är ett självändamål, utan en nödvändighet för att bibehålla service såsom post, butiker och arbetsförmedling i Värnamo stad. Vi i Vänsterpartiet håller inte med.

Mycket av den service som vi vill ha kvar i staden är sådant som beslutas politiskt. Det är alltså vi medborgare och politiker som bestämmer om servicen skall vara kvar eller ej och hur mycket det får kosta att behålla den. Att hävda ett behov av ständig tillväxt för att kunna motivera att behålla service är helt enkelt ideologiskt förankrat snarare än vetenskapligt.

Med dagens rådande klimatdebatt bör det givetvis säga sig självt att det inte håller att ha fortsatta mål om att kommunen och tätorten skall växa konstant. Ökad befolkning innebär ökade utsläpp och ökad konsumtion. Enda möjligheten att växa utan att samtidigt öka belastningen på planeten är att hoppas på att öka genom folkförflyttning, framförallt då invandring från andra länder. Något som i sin tur kostar pengar som alliansen plus SD inte gjort sig kända för att vilja punga ut med utan knorr… Vi vet idag att vi måste ställa om hela vårt samhälle för att bekämpa klimatförändringarna. Ett led i den omställningen är att inte fortsätta kräva tillväxt för att motivera att behålla service i städer och kommuner.

Samtidigt innebär den ensidiga satsningen på Värnamo tätort att Kommunstyrelsen verkat helt okej med att service försvunnit från kransorterna såsom Bor, Rydaholm eller Forsheda. Att det finns en önskan om att få kommunen att växa måste inte vara synonymt med att den främsta tillväxten skall ske i Värnamo tätort. Vi efterlyser en bostadspolitik som tar hela kommunen och klimatet i beaktande och där tätortens grönområden kan bevaras genom satsningar utanför Värnamostad.

Vänsterpartiet Värnamo