Värnamo Kommunstyrelsen lägger ner service där den behövs mest

0
374
Träffpunkt Vråen med Biblioteket i centrum

Det är svårt att förstå entusiasmen hos Lars Alkner, Värnamos kulturchef, när han i media berättade att kommunstyrelsen (KS) vill lägga ner Vråens bibliotek.

Detta samtidigt som KS (bestående av forna alliansen) säger sig vilja utveckla staden för en ökande befolkning. Ändå ges detta besked dagarna innan kommunen arrangerar Vråendagen med aktiviteter på Träffpunkt Vråen, som ju biblioteket tillhör. Samtidigt som KS använder “behålla servicen i staden” som argument för att kunna bygga nya bostäder där de vill ska de nu minska servicen i ett expansivt område där flera nya bostadsområden är på gång. KS har satt som mål att utveckla staden för att vi snart ska bli 40000 invånare men vill att all kultur i stan skall utgå ifrån Gummifabriken och Vandalurom. I ljuset av kommunens stolthet över att förra året hyllats för kommunens kulturarrangemang blir det ännu märkligare att kommunen nu vill minska tillgången på kultur i staden.

Vår kulturchef hävdar att biblioteket har för liten användning. Det han inte säger är att utlåning inte är det samma som bibliotekets besöksfrekvens! Faktumet är att idag är Vråens bibliotek en oerhört viktigt träffpunkt i en stadsdel som har en del sociala problem och där biblioteket varit en av få konstruktiva mötesplatser för områdets unga då ungdomsgård saknas. Nu försvinner biblioteket och därmed denna möjlighet till säker mötesplats för unga på deras fritid!

Besparingen ligger på 600 000:-. Hur ska pengarna spenderas? Ska alla som vill besöka gummifabriken kunna få ta del av de förbättringar besparingen påstås ska gå till eller kommer de läggas på events som kräver inträde? Alla har inte möjlighet att enkelt ta sig till gummifabriken, ungdomar och äldre har svårare att röra på sig och kommer säkerligen välja bort ett biblioteksbesök. I praktiken överger KS en av Värnamos mest utsatta områden.

Paula Dahlberg, David Kolström, Linda Svensson, João Figueiredo, Vänsterpartiet, Vänsterpartiet Värnamo