Kultur för unga behövs i värnamo kommun!

0
280
Insändare publicerade i Värnamo Nyheter
Insändare publicerade i Värnamo Nyheter

Alliansen i Värnamo har föreslagit ett rejält sparpaket för kommunens musik och kulturskola. Detta är något som eventuellt kan innebära att flera hundra elever, som nu nyttjar kulturskolans funktioner, tvingas sluta med sin förkovran i kulturella ämnen. Det känns oerhört märkligt att en kommun som ständigt skryter om olika kulturutmärkelser och som är väldigt noga med att profilera sig som en kulturstad inte förstår vikten av en musik- och kulturskola tillgänglig för många. Är tanken att all kultur i Värnamo skall komma från annat håll? Från privata aktörer? Är det bara den så kallade “finkulturen” där stora namn spelar roll som vi skall ha i denna stad? Vill inte kommunledningen att Värnamo även om 15-20-30 år skall fortsätta ses som en kulturstad att räkna med? 

Morgondagens kultur byggs av dagens barn. Kulturskolan fyller en enormt viktig funktion både för kulturens fortlevnad, men också för skolresultatet generellt. Musik och estetiska uttrycksmedel hjälper elever att lyckas i skolan och att växa som individer. Samtidigt hjälper kulturskolan till att bygga broar över generationerna i olika projekt med blandade åldrar något som bidrar till en tryggare stad för alla. Att skära ner så mycket på kulturskolan blir alltså en förlust för kommunen i flera led. Titeln ”kulturkommun” känns ihålig samtidigt som kulturskolan hotas och kända namn i Gummifabriken hjälper föga.

Kultur har även en funktion i samhället som del av demokratins uppbyggnad. Ju svagare kulturen är, ju mindre tillgänglig kulturen är, desto svagare blir demokratin. Det är till stor del kulturen som speciellt i unga år gör att människor utvecklar ett kritiskt tänkande. Detta bidrar till att ta avstånd från totalitära och antidemokratiska ideologier. När kulturen begränsas lockar istället extremism och våldsgrupperingar. Med allt detta sagt, är det verkligen där vi vill skära ner? Finns det verkligen ingenting annat vi kan och bör börja skära ner på?

Vi ska värna om en kulturskola som är tillgänglig för de flesta och snarare utöka dess verksamhet. Dags att ta vara på vår framtid. Dags att leva upp till titeln årets ”kulturkommun” på riktigt.