Bostads-och infrastrukturpolitik

0
172
Planering av framtidens bostäder och infrastrukturer
Planering av framtidens bostäder och infrastrukturer

Vi vill ha en bostadspolitik som:

  • Är till för alla! Sluta bygga med så hög standard att hyrorna av nyproducerade lägenheter är bland de högsta i länet! Lägre standard måste inte innebära dålig kvalité. Kommunen kan låta privata hyresvärdar och byggherrar bygga med lyxstandard. Finnvedsbostäder är ett kommunal bostadsbolag, skattefinansierade, och ska därmed inte konkurrera med privata bolag utan erbjuda rimliga bostäder till Värnamos medborgare.
  • Gynnar hela kommunen, inte bara tätorten! Alla kan inte och alla vill inte bo i Värnamo stad. Istället för att dra ner på samhällsservice på våra kransorter pga allt mindre befolkning, investera i kransorternas framtid genom att bygga lägenheter även där. Detta skapar även mindre tryck på tätortens ansträngda bostadskö.
  • Tar klimatet i hänsyn! Miljövänliga bostäder är inte bara byggda med bra isolering och solceller. Miljövänliga bostäder bidrar inte heller för att åkermark cementeras över, vilket dödar biologisk mångfald och tvingar oss till att producera maten någon annanstans istället för att ha lokalproducerat, vilket i sin tur är ohållbar och skapar ännu mer utsläpp. Genom att investera i att våra bönder har kvar mark kvar gynnar vi lokala arbetstillfällen, lokala småföretagare och miljön.
  • Inte är i konflikt med svenska böndernas överlevnad! Både Sverige och Region Jönköping har en livsmedelsstrategi som siktar åt en mycket högre självförsörjningsgrad än vad vi har idag. Om vi bygger på åkermark, betyder det per automatik att våra bönder får mindre mark att producera mat på. Den produktionen måste med väldigt hög sannolikhet göras utomlands, dvs, vi kommer importera ännu mer mat. Om det är absolut nödvändigt att bygga på åkermark, då borde kommunen kunna hjälpa våra bönder att kompensera för det, som tex erbjuda hjälp att producera med nyare tekniker som ger bättre skördar med mindre ytor. Om det är absolut nödvändigt att bygga på åkermark, då borde kommunen komma på en plan för att reservera nya ytor med syfte att ta fram nya åkermarker.
  • Prioriterar bostadsbyggandet på industriella ytor som finns inne i staden! Det finns flera gamla industriella fastigheter som inte används längre. Dessa ytor kan kommunen köpa till marknadspriser eller expropriera (förutsedd i svensk lagstiftning) för att bygga bostäder på. Detta gjorde man för att bygga Gummifabriken, varför vill inte kommunen nu göra samma sak för att bygga bostäder? På samma sätt kan kommunen etablera en dialog med andra industrier som finns mitt i staden och hjälpa dem att flytta till förslagsvis Bredasten. Det skulle inte bara frigöra nya ytor för att bygga bostäder på utan skulle även öka livskvaliteten i vår tätort. Industriernas plats är inte mitt i ett samhälle!

Vi kan inte leva utan mat, och det är bönderna som producerar vår mat. Och de gör det på åkermarken, inte på en hylla i matbutiken. Vi på Vänsterpartiet Värnamo vill se en strategi kring nybyggnationer och markplanering som tar detta i hänsyn.