Officiellt meddelande om Hans-Görans (C) uttalande om vår kritik

0
175
Värnamo kommun - Vänsterpartiet

I veckan har vi igen kunnat konstatera att de styrande i vår kommun har svårt med tanken på att folk inte håller med dem. Tidigare i år har Hans-Göran gjort frätande kommentarer i media mot Värnamo Naturskyddsförening för att de vågade göra en rättslig prövning av kommunens planer på att bygga på åkermark. Lite dålig stämning har det också varit mellan C och LRF pga. samma ämne. Nu sa Hans-Göran den 08/09 i en intervju till Värnamo Nyheter att Vänsterpartiet Värnamo ljuger när vi påstår att Värnamos styrande koalition (ledd av C) bygger nästan enbart på åkermark.

Hans-Göran, som i intervjun pratar för hela Centerpartiet i Värnamo, anklagar Vänsterpartiet för att ljuga om kommunens politik för byggnation av bostäder och infrastruktur. Vänsterpartiet porträtteras som elaka och osakliga. Vi tar såklart starkt avstånd från det som är sagt i intervjun.

Först och främst tycker Hans-Göran att vi anklagar C för olika saker. Den som läste affischen (den plockades ner av någon okänd människa så fort intervjun publicerades på VN, men finns kvar på våra sociala medier) kunde läsa klart och tydligt att vi anklagar ingen för någonting. Tvärtom, vi sa klart och tydligt att vi ville inspirera Centerpartiet i Värnamo att tänka som Centerpartiet i Jönköping.

Det är snarare Hans-Göran (och därmed indirekt hela centerpartiet i Värnamo) som gömmer sig bakom osanningar och manipulationer när han i intervjun påstår att kommunen inte bygger på åkermark och ger en bild av att stora satsningar pågår i kransorterna. Det stämmer verkligen inte! Med undantag till Forsheda som fick ett höghus byggt mitt i byns park 2011 (dvs byggt på grönytor), exakt vad har byggts i våra kransorter? Några enstaka lägenheter mitt i Bor och en nyrenoverad stadspark i Bredaryd. Det är detta Hans-Göran skryter om. Istället för stora satsningar där man bygger tex. nya kvarter ser vi istället neddragningar, som tex. försöket att stänga ner Tånnö skola. Hur förväntar man sig att kransorterna ska frodas och länets kollektivtrafik ska kunna överleva och utvecklas om kommunen själva vägrar investera där?

Hans-Göran säger att C i Värnamo värnar om åkermark minst lika mycket som C i Jönköping, men fakta bevisar att Hans-Göran har fel. Det räcker att titta på kommunens egen Fördjupning av översiktsplanen i Värnamo stad (offentligt dokument) för att se att de styrande i Värnamo kommun föreslår många fler byggen nästan enbart på åkermark, hela vägen från sjukhuset till Helmershus och från järnvägen söder till söder om Hjälshammar, nästintill Tånnö. I det nämnda dokumentet finns visserligen beskrivet hur kommunen tycker att åkermark är viktigt, men det framgår också att nästan all åkermark söder om Värnamo föreslås att exploateras. En exploatering som visserligen redan börjat, tex. med nybyggnationen mellan sjukhuset och RV27 eller Obos byggnation mittemot Vandalorum.

I det tidigare nämnda dokumentet framgår aldrig någon konsekvensanalys av hur bebyggande av så stora ytor åkermark har på vår matproduktion och i kommunens biologiska mångfald. Detta i en kommun som vill framstå som att man satsar på lokalproducerad mat. I dokumentet framgår inte heller någon studie om vilka alternativ som finns för att undvika byggnation på åkrar. Något annat som framgår tydligt i kommunens Fördjupning av översiktsplanen Värnamo stad är att både Åbroparken och Prostsjön är utanför de markerade områdena att besparas för exploatering. Med andra ord, att bygga kring Prostsjön och på Åbroparken blir enbart en fråga om politiskt vilja: den som sitter och styr bestämmer, då inget skydd mot exploatering finns. Vi kan även konstatera att flera beslut finns redan klubbade för att exploatera på ännu mer åkermark. Det rimmar illa.

Det antyds i intervjun att vi inte har någon grund för att påstå att åkermarkerna kring Värnamo är de bästa i södra Jönköpings län. Det är dock Regionstyrelsen som påstår det, inte vi, något som vi också tidigare har uppmärksammat på våra sociala medier. Hans-Göran påstår också att den enda åkermark de har planer på att använda är sådan som inte går att bruka. Samtidigt finns långtgående planer på att bygga på den åkermark som finns bredvid Proton Lighting och ner mot kolonilotterna vid Lagan, samt på åkermarken längs RV1 mot Tånnö. Åkermark som varenda värnamobo vet är i användning idag och definitivt inte är ”obrukbar”. I tidigare nämnda detaljplan står också angivet att kommunen kan komma att expropriera hela den stora åkermarken på norra sidan av riksväg 27. En åkermark som odlas idag.

Hans-Göran säger trots detta att han inte är mycket för expropriering och att rätten till det inte är annorlunda här än i resten av landet. Faktum är att kommunen faktiskt vid ett flertal tillfällen använder sig av den lagparagrafen redan idag. Det vi anser är att om en industrilokal i staden står oanvänd och förfallen trots kommunens ansträngningar om att flytta lokalerna… ja då vore det av allas intresse att vidta andra åtgärder. Vi har aldrig påstått att rätten till expropriering är annorlunda i Värnamo utan bara att svenska lagen har utrymme för detta vilket Hans-Göran såklart vet.

Vi tycker att det är jätteroligt att kommunen och  tätorten växer. Men vi vill inte ha utveckling till vilket pris som helst och vi vill framförallt att alla ska vara med, inte bara tätorten. Det är en demokratifråga! Vi tycker att det är intressant att Centerpartiet i Värnamo framhäver sig så bondevän, men i praktiken handlar det bara om fina ord. Samma Centerparti hjälper till att klubba igenom beslut efter beslut för att göra det möjligt att bygga på flera olika grönområden och åkermark helt utan att ge bönderna en plan för att kompensera dessa förlorade matproduktionsytor. Tas det fram nya områden för att konverteras till åkermark? Hjälper kommunen våra bönder att ställa om sin produktion? Finns det någon plan?

Vi tycker framförallt att kommunens styre inte har varit ärligt och schysst mot dem som bor i vår kommun. Vi är många som känner oss överkörda i olika beslut och vilseledda i vilken information som når ut. Vi i Vänsterpartiet i Värnamo gör inget mer än att konstatera fakta. Vi tar fram det som kommunen har gjort och bestämt och visar det för våra invånare. Det anser vi vara vår demokratiska plikt och det tänker vi fortsätta med!

Vi beklagar Hans-Göran (och Centerpartiets?) starka reaktion. Det tyder på hur känsligt ämnet är och hur obekväma de är med att vara transparenta och lyssna på folket.