Magstark argumentation om nattis i Värnamo

0
197
João Figueiredo - behåll nattis i Värnamo
João Figueiredo - behåll nattis i Värnamo

Vi har på senare dagar kunnat läsa i olika medier hur Maria Johansson (C) vill med barnkonventionen som ursäkt lägga ner nattis. Detta är något som väcker starka känslor och reser så många frågor.

Maria Johansson är inte vem som helst. Maria Johansson är ordförande hos Värnamo kommuns Barn och Utbildningsnämnd. I förenklade drag, det är hon som bestämmer i Värnamos skolor. Så, det hon säger i media och det hon önskar sig har betydelse.

Det är riktigt magstarkt att använda barnkonventionen som en ursäkt för att lägga ner nattis. Det som sker i praktiken är att nämndordföranden skambelägger alla föräldrar som inte har någon annan chans än att använda sig av nattis, eftersom hon ställer sig ifrågasättande till att barn sover på en institution och att mamman och pappan inte är där, det är inte det bästa för dem. Snacka om att ge föräldrar utan ett annat val ångest! Vi kan istället vända på frågan: är det bästa för barnen att deras föräldrar tvingas att bli arbetslösa eller hamna i en annan social utsatt situation för att nattis har lagts ner? Spelar barnkonventionen ingen roll längre då? Det rimmar riktigt illa för en liberal att leka moralpolis. Det är inte föräldrarnas fel att man tvingas att använda sig av nattis. Alla föds inte med en silversked i munnen. Har Maria Johansson testat leva på vanliga människors A-Kassan och uppfostra ett eller två barn samtidigt?

Återigen: Det är riktigt magstarkt att använda barnkonventionen som en ursäkt för att lägga ner nattis. Den riktiga ursäkten här är Marias egna partipolitik som går ut på att skära ner på skolorna. Centerpartiet hade osten och hyveln i handen när de som största allianspartiet bestämde budgeten för kommunen. Den rådande situationen skapade Centerpartiet.

För alla som har kort minne, detta är samma nämndordförande som ville stänga Tånnös skola. Detta är också samma nämndordförande som vill säga upp personal på skolorna och samtidigt lovar att eleverna inte kommer få några konsekvenser. Några bevis för det hon säger ser vi dock aldrig. När var sist Maria Johansson pratade med våra lärare? Ramarna för såväl gymnasiet som vuxenutbildningen, kulturskolan och elevhälsan har redan krympts. Det skärs ner även på modersmålsundervisning, och även logopeder och hörselpedagoger ska halveras. Med andra ord, barn som redan har det jobbigt i skolan ska ha det ännu jobbigare. Ojämlikheten har nu alla förutsättningar att öka, beroende på elevernas föräldrars plånböcker och deras medfödda svårigheter – allt under samma mandatperiod!

Finns det någonstans där man borde spendera mycket pengar så är det just på skolorna. Hur vill vi bygga ett framtida samhälle utan en stark och högkvalitativ skola där alla barn har lika bra möjligheter att lyckas? Var ligger gränsen för hur mycket en människa (i detta fall, barn) får kosta?

Det saknas inte pengar. Det saknas politiskt vilja. Behåll nattis. Investera och utveckla skolan, inte avveckla!

João Figueiredo
Omsorgsnämndledamot
Vänsterpartiet Värnamo styrelseledamot