Nu väljer Omsorgsnämnden att sälja ut personlig assistans!

0
135
Omsorgshaveri: Nu väljer ON att göra business av sköra människor som behöver personlig assistans.
Detta är enbart ett politiskt/ideologiskt beslut. Det bästa svaret jag fick under nämndsammanträdet till varför man inte ville förbättra kvalité på vår egna verksamhet och varför man ville sälja personlig assistans var: ”så är det ibland!”.
Det finns ingen som helst praktiskt anledning till varför man väljer att sälja nu, när det pågår en nationell utredning för att se om vi ska förstatliga den personliga assistansen eller när det precis har inletts en omorganisation av nämnden. Nämnden har dessutom gjort en egen utredning om konsekvenserna av utförsäljningen och den pekade åt ett katastrofalt utfall med försämringar för både brukare och arbetare.
Sist men absolut inte minst försvinner nu även valfriheten inom personlig assistans, en kan inte längre välja kommunen/staten utan man tvingas att välja en privat aktör som varken känner brukaren eller hens behov som väljer åt hen.
Nu ska Kommunfullmäktige diskutera och besluta om denna fråga, men det blir enbart en formalitet med hänsyn till att det finns en högermajoritet (M + C + L + SD) som vill att man ska göra vinst ut av utsatta människor i vår kommun.
Vi på Vänsterpartiet tycker givetvis att vi inte ska överge våra mest utsatta medborgare. Våra skattepengar ska inte hamna i privata fickor eller vinstutdelningar utan våra skattepengar måste användas till att förbättra stödet till alla som behöver vård och omsorg!