söndag, december 3, 2023
Hem Blogg Sida 2
Insändare publicerade i Värnamo Nyheter
Alliansen i Värnamo har föreslagit ett rejält sparpaket för kommunens musik och kulturskola. Detta är något som eventuellt kan innebära att flera hundra elever, som nu nyttjar kulturskolans funktioner, tvingas sluta med sin förkovran i kulturella ämnen. Det känns oerhört märkligt att en kommun som ständigt skryter om olika kulturutmärkelser och som är väldigt noga med att profilera sig...
Det är vi i Vänsterpartiet i Värnamo som ligger bakom protestaktionen med 3 anonyma affischer i Värnamo. Vi vill markera mot hur kommunen med kulturchefen i spetsen dödar kulturen runt om i kommunen och koncentrerar alla resurser på en och samma plats! Vi måste markera mot de planer som om de genomförs gör kulturskolan till en elitskola! Vi måste markera mot att...
Värnamo Sveavägen Vänsterpartiet
Att investera i koldioxidneutrala städer och samhällen ger flera miljarder SEK tillbaka till ekonomin enligt internationella studier. Pengar som inte alltid ses i en statskassa eller kommuns konto utan bland folket som ser sin livskvalité förbättrad, i form av längre aktiv livstid, bättre hälsa, högre lönsamhet hos de flesta ekonomiska och industriella sektorer, lägre behov for upprustning eller hantering...
...eller alla de andra kranstorterna om man kollar på den politik Alliansen genomför. Nu bestämmer Tekniska utskottet att pengar, som var lovade till att köpa en isprepareringsmaskin till Rydaholm, ska till en annan förening i Värnamo tätort istället. Kommunen går runt i våra småbyar (medborgardialog) för att antagligen lyssna på folket på vår landsbygd, men det verkar inte som att...
Den 29:e juli publicerade VN en intervju med Stina Gof utvecklingschef och tidigare miljöstrateg på kommunen med anledning av Värnamos allvarligt bristande hållbarhetsarbete. I en nationell rankning föll vår kommun hela 71 placeringar och är numera Sveriges 126:e hållbaraste kommun - av 290! Det finns flera slutsatser att dra utifrån intervjun: För det första försöker utvecklingschefen övertyga oss om att hon...
Sommarlovet är äntligen här och de flesta tar under juli månad några lediga dagar. I år blir det en extra god sommar för en del, men samtidigt blir det för andra en sommar med bitter eftersmak. Samtidigt som att partierna som sitter i kommunstyrelsen (C+L+M+KD) beslutade i kommunfullmäktige den 28:e mars att höja sina egna löner så bestämde sig samma...
Det är svårt att förstå entusiasmen hos Lars Alkner, Värnamos kulturchef, när han i media berättade att kommunstyrelsen (KS) vill lägga ner Vråens bibliotek. Detta samtidigt som KS (bestående av forna alliansen) säger sig vilja utveckla staden för en ökande befolkning. Ändå ges detta besked dagarna innan kommunen arrangerar Vråendagen med aktiviteter på Träffpunkt Vråen, som ju biblioteket tillhör. Samtidigt...
Kommunfullmäktige i Värnamo
Omsorgsnämnden ska spara över 8 miljoner kronor för att få budgeten i balans. Det är underskottet från förra året som måste sparas in i år. Det är en fullkomligt vansinnig politik enligt min uppfattning. Personalen jobbar sig sjuk för att klara av alla uppgifter. Det finns inte utrymme för att anställa fler och det finns inga att få tag på med...
Vänsterpartiet Värnamo - Värnamo och omgivning
Kommunstyrelsen skryter mycket om att invånarantalet växer tack vare deras satsningar. Detta stämmer inte helt. Faktum är att Värnamo kommun växer under rikssnittet, och målet att bli 40 000 invånare uppnås inom 16 år om vi fortsätter med samma trend som vi hittills haft helt utan större insatser från kommunens håll. Med andra ord, Kommunstyrelsen har i princip satt ett...
Vänsterpartiet Värnamo Prostsjön
De borgerliga partierna i Värnamo kommun vill bygga bostäder alldeles vid Prostsjön. Det är beklämmande. Prostsjön är ett naturområde vid Värnamo centrum som betyder väldigt mycket för väldigt många människor. Bygger vi ett nytt bostadsområde där så förändras hela området. Förslitning, biltrafik, nedskräpning, motsättningar och bråk. Vi måste ju bygga någonstans, försvarar de borgerliga politikerna sitt agerande med. Självklart. Men bygg inte vid...
- Förändra världen idag! -