söndag, december 3, 2023
Hem Blogg Sida 3
Vänsterpartiet Värnamo
Interpellation till servicenämndens ordförande Haris Sibonijic, C Mycket av chefers arbetstid går till rekrytering. Särskilt kännbart har varit rekrytering av sommarvikarier för omsorgspersonal. Bemanningsenheten har inte ensam klarat arbetet utan det har krävts stora insatser även från omsorgsförvaltningen. Personer som tidigare sökt arbete i förvaltningen med kvalifikationer som inte varit så höga har behövt anlitas under sommaren. Detta har ibland inneburit...
Vänsterpartiet Värnamo kollektivtrafik
Det är bra att komunnen försöker förbättra busstrafiken i Värnamo (VN 14/3). Kollektivtrafiken är missgynnad. Alldeles för få använder sig av den. Man tar bilen istället.För att åstadkomma en förändring krävs dock mer än bara ändra lite grann på sträckningarna. I Vänsterpartiet vill vi ha en avgiftsfri kollektivtrafik. Då skulle folk börja åka buss.Det är bedrövligt att se alla passagerarfria...
Vänsterpartiet Värnamo
Den 5e mars 2019 kunde vi läsa på Värnamo Nyheter en artikel om urbaniseringen av en grönyta på Karlsdal. I artikeln berättar VN om hur alliansens politiker trots starkt motstånd mot urbaniseringsplanerna i området tänker gå vidare med planerna att bygga på områdets enda grönområde. Detta innebär alltså att politikerna vill ignorera skattebetalare som bidrar till kommunens kassa, och...
Vänsterpartiet Värnamo
Den 3/3 2019 hölls årsmöte i Vänsterpartiet Värnamo. Vi var 11 partimedlemmar som deltog i mötet. Vi träffades på Rosegarden i Värnamo där vi fick diskutera aktuella politiska frågor samt redovisa året som gick och välja en ny styrelse. Till ny styrelse valdes: Paula Dahlberg - Ordförande David Kolström - Kassör Linda Svensson - Sekreterare João Figueiredo - Webb och...
Vänsterpartiet Värnamo
Välkomna alla styrelse-och partimedlemmar till möte på Stadshuset i Värnamo, torsdag den 14e mars. Alla styrelseledamöter ska vara på plats kl 17:30. Alla partimedlemmarna är välkomna kl 18:00. Välkommen!
Vänsterpartiet Värnamo
Nyligen gjorde Diskrimineringsombudsmannen (DO) en undersökning i ett urval svenska kommuner angående deras arbete mot rasism, diskriminering på rasistiska grunder och segregation. DO kom fram till att de allra flesta svenska kommuner inte verkar ha någon direkt plan alls för hur kommunen skall arbeta antirasistiskt i sin verksamhet. Detta gällde tex att kommunerna saknade insikt i om det skedde...
Vänsterpartiet Värnamo
Moderaten Glenn Lund, Omsorgsnämndens ordförande, vill inte debattera personalfrågor i kommunfullmäktige. Vid senaste sammanträdet öppnade jag en interpellationsdebatt i vilken jag tänkte framföra synpunkter på bemanningen. Jag befarar att kommunen har för få anställda i omsorgsarbetet. Sådant ska vi inte diskutera i fullmäktige, menade Glenn Lund. Det ska vi göra i nämnden. Vad tycker ni? undrade han och vände sig till...
Vänsterpartiet Värnamo kollektivtrafik
Allt fler kommunen inför avgiftsfri kollektivtrafik för sina seniorer. Bland annat har Malmö fri kollektivtrafik för alla över 70 och ca hälften av kommunerna i Skåne har infört eller planerar att införa avgiftsfri kollektivtrafik för sina seniorer. Från och med 1a maj åker även seniorer i Trelleborg gratis med kommunens kollektivtrafik. Införandet av avgiftsfri kollektivtrafik för seniorer har haft...
Vänsterpartiet Värnamo
Jag träffar ofta äldre människor, det är inte så konstigt eftersom jag är gammal själv. Det blir en del samtal om hur personer på våra äldreboenden har det. Ibland besöker jag någon av våra anläggningar. Då både ser jag och hör jag. Därför surrar en hel del i skallen på mig. Väldigt ofta får jag höra att personalen är underbar . De boende...
- Förändra världen idag! -