söndag, december 3, 2023
Hem Vår politik

Vår politik

Vänsterpartiets politik i korthet

Vänsterpartiet i Värnamo kommun:

Vänsterpartiet i Värnamo är ett socialistiskt och feministiskt parti. För oss innebär detta att vi också arbetar aktivt med frågor som rör antirasism, integration och miljö utöver frågor som lätt kan definieras som politik för en ökad jämställdhet och minskade klassklyftor i kommunen. Detta innebär bland annat att vi vill ha ett långsiktigt tänkande inom allt det kommunen företar sig och inte fastna i att se politik som något som sker en mandatperiod åt gången. 

Just nu jobbar vi för frågor såsom ökad möjlighet till en aktiv ålderdom för kommunens äldre invånare. Ökad satsning på kransorterna. Ta hänsyn till strandskyddet vid planering av nya tomter för bostäder. Nytag kring skolungdomarnas hälsa, samt mycket mer. Oavsett vilken politiskt fråga det gäller så är Vänsterpartiet alltid en röst för jämställdhet, mot rasism och för ett samhälle för alla, inte bara några få.

Du kan läsa om Vänsterpartiet i regionen här: Regionpolitiskt program 2018

Du kan läsa om Vänsterpartiets EU politik här: EU valet 2019

Vänsterpartiet i Sverige på 5 minuter:

Rättvisan

Vilket slags parti är Vänsterpartiet?
Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti. Men Vänsterpartiet är också ett grönt parti. Vi anser att samhället snarast måste anpassas till de gränser som sätts av planetens faktiska resurser.

Vårt mål är ett socialistiskt samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet. Ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle.

Det låter ju jättebra. Varför är andra partier emot?
För att skapa ett rättvist och mer demokratiskt samhälle måste de som har makt och stora förmögenheter kliva tillbaka och dela med sig. Och för att kvinnor ska kunna ta mer plats, måste män lämna mer plats.

Alla partier tycker inte så. Partier företräder helt enkelt olika intressen, klasser och idéer om hur samhället ska se ut.

Mer om Dagens Orättvisor
Kapitalismen drivs av intresset att göra vinst. Det gör att stora bolag, banker och även en del privatpersoner kan bli extremt rika. Men någon måste avstå, och det betyder att väldigt många människor hålls i fattigdom.

Idag äger 85 personer lika mycket som de fattigaste 3,5 miljarderna tillsammans. Krig, arbetslöshet, flyktingsströmmar, rasism och hunger, är priset vi alla får betala för orättvisan. Också när det gäller att rädda klimatet kan vi se att systemets kortsynthet gör det svårt att fatta de beslut som behövs för vår gemensamma överlevnad.

Idag är kvinnor som grupp underordnade män. Det gäller i hela världen, men också i Sverige. Kvinnor äger mycket lite av världens samlade inkomster, har lägre löner, färre livschanser och blir också oftare utsatta för sexuellt våld.

Det systemet måste bort för att män och kvinnor ska kunna bli verkliga jäm-likar och fritt forma sina liv.

Vänsterpartiet är ett viktigt parti som påverkar samhällsutvecklingen

Genom alla år har vi varit drivande när det gäller att genomföra viktiga reformer. Många partimedlemmar i Vänsterpartiet, och partiets föregångare, har varit med och gjort jobbet för kortare arbetsdag, rätt till semester, rätt till barnomsorg, gratis skollunch och hundratals andra små och stora förbättringar för dem som behövt det mest. Många gånger har Vänster-partiet varit först med att lyfta viktiga frågor.

Just nu arbetar vi med det här:

  • Vi vill ta bort vinstintresset ur vår gemensamma välfärd. Våra skattepengar ska gå till vård, skola och omsorg, inte till privata företags- vinster. Privat verksamhet som drivs ideellt kan vara positivt, men företag som drivs för att göra vinst ska inte syssla med vård eller skolor och inte finnas i omsorgen.
  • Vi arbetar också för en välfärd man kan lita på. Plånboken ska inte avgöra. Vården, skolan och omsorgen ska vara bra för alla, oavsett var man bor eller vem man är.
  • Vi lyfter självklart en rad frågor som är särskilt viktiga för kvinnor, som rätt till heltid, samtyckeslag och jämställd föräldraledighet.
  • Vi jobbar för en starkare arbetsrätt. Bort med allmän visstid och bemanningsföretag. Nej till lönedumpning. Alla som arbetar i Sverige ska ha svenska kollektivavtal. Offentliga upphandlingar ska säkra schysta villkor. Bra välfärd hänger ihop med en trygg arbetsmarknad.
  • Men vi jobbar också för klimatet och miljön, antirasism och landsbygdsfrågor, sjukvård och internationell solidaritet, HBTQ-frågor och bostadsbyggande, för ett neutralt Sverige och mycket, mycket mer!

Människovärdet

För oss har alla människor lika värde, oavsett kön, etnicitet, hudfärg, religion eller sexualitet.

Att ställa utsatta grupper mot varandra är en gammal idé som bara gynnar överheten. Arbetarrörelsen och de demokratiska krafterna däremot tjänar på att hålla ihop. Vi har gemensamma intressen, och bara tillsammans kan vi lösa problem och nå framgång.

Miljöpolitiken

Att investera i koldioxidneutrala städer och samhällen ger flera miljarder SEK tillbaka till ekonomin enligt internationella studier. Pengar som inte alltid ses i en statskassa eller kommuns konto utan bland folket som ser sin livskvalité förbättrad, i form av längre aktiv livstid, bättre hälsa, högre lönsamhet hos de flesta ekonomiska och industriella sektorer, lägre behov for upprustning eller hantering av konsekvenser för extremväder, mm. Men även i form av en större kommunal energisk självständighet, vilket gör att kommunen får ökat utrymme för förbättrad och mer omfattande välfärd och andra satsningar. 

Allt detta i sin tur hjälper till att minska klyftorna i samhället och ökar jämställdheten bland våra kommuninvånare.

Därför anser vi i Vänsterpartiet Värnamo att det är av allra största vikt att lansera en plan för att göra Värnamo kommun så koldioxidneutral som möjligt.

I vårt dokument ”Mål-och åtgärdsplan för att göra Värnamo kommun mer miljövänlig” presenterar vi en lista av åtgärder som tillsammans kan både hjälpa oss att uppnå det målet samtidigt som den skapar hållbara arbetstillfällen. Läs mer här: Mål-och åtgärdsplan för att göra Värnamo kommun mer miljövänlig

Vad är partiet till för?

Partiet är bara ett redskap, ungefär som en bra skiftnyckel eller en bra dammsugare. Vi använder partiet för att vi vill påverka samhället.

Det finns många andra organisationer som är bra och viktiga, men ingen har samma bredd som ett parti.

SENASTE INLÄGG

Ny styrelse 2022.

0
Ny styrelse 2022. Ledamot.Johnny Lavonen. Lennart Karlsson. Sekreterare David Kolström. Kassör Bjarne olsen och Ordförande Emina Dautovic.

Nu väljer Omsorgsnämnden att sälja ut personlig assistans!

0
Omsorgshaveri: Nu väljer ON att göra business av sköra människor som behöver personlig assistans. Detta är enbart ett politiskt/ideologiskt beslut. Det bästa svaret jag fick...

Uttalande om Förslag till Översiktsplan Värnamo 2035

0
Vänsterpartiet Värnamo har under medlemsmötet (öppet också till sympatisörer) analyserat Värnamo kommuns förslag till Översiktsplan. Planen har som avsikt att lägga grunden till hur...
- Gör världen lite bättre idag! -